Буландырғыштың өзегі

Булану – сұйықтың газ күйіне айналуының физикалық процесі.Жалпы айтқанда, буландырғыш - бұл сұйық затты газ күйіне айналдыратын объект.Өнеркәсіпте буландырғыштардың көп саны бар, олардың ішінде тоңазытқыш жүйелерде қолданылатын буландырғыштар солардың бірі болып табылады.Буландырғыш тоңазытқыштың төрт негізгі бөлігінің өте маңызды бөлігі болып табылады.Төмен температурадағы конденсацияланған сұйықтық буландырғыш арқылы өтіп, сыртқы ауамен жылу алмасады, буланып, жылуды сіңіреді және тоңазыту әсеріне жетеді.Буландырғыш негізінен екі бөліктен, қыздыру камерасынан және булану камерасынан тұрады.Жылыту камерасы сұйықтықтың қайнауы мен булануына ықпал ету үшін сұйықтыққа булану үшін қажетті жылуды қамтамасыз етеді;булану камерасы газ және сұйық фазаларды толығымен ажыратады.